Français/Nederlands

HartFalen

Een nieuw parcours voor uw hart...

Belgian Working Group On Heart
Failure and Cardiac Function
Belgian Society
Of Cardiology
Home|Practische hulpmiddelen|Agenda - Nieuws|Nuttige links

Hoe kunnen geneesmiddelen u helpen?

Begrijp wat hartfalen is met behulp van deze video.

Klik op het beeld om de video te starten.

Hoe kunnen geneesmiddelen u helpen?

Wat zijn de behandelingen voor hartfalen? De verschillende soorten geneesmiddelen en hun rol

De behandeling van hartfalen :

Personen met hartfalen kunnen nagenoeg steeds geholpen worden door hun levensstijl te veranderen en door aangepaste geneesmiddelen te nemen. Uw arts zal opteren voor die behandeling die het best past bij u.

De behandeling van hartfalen wordt stapsgewijs opgebouwd. De arts of de cardioloog heeft 2 zaken tot doel :

De behandeling van hartfalen gebeurt in verschillende fasen. De behandelende arts of cardioloog heeft 2 belangrijke doelstellingen, enerzijds de levenskwaliteit verbeteren maar anderzijds de levensverwachting doen toenemen. Zijn geneesmiddelen regelmatig innemen is uiterst belangrijk, maar dat alleen volstaat niet! Mits enkele leefregels in acht te nemen (die worden verder in dit boekje uitgelegd) zal heel wat verantwoordelijkheid bij jezelf liggen. Uw arts uitleggen hoe uw toestand evolueert, de verandering bekijken van een aantal parameters zoals de evolutie van uw gewicht of het opzwellen van uw voeten….

dit zijn enkele kleine alarmsignalen die erom vragen uw behandelende arts of cardioloog te raadplegen. Dit aspekt is minstens zo belangrijk voor uw gezondheid als het regelmatig innemen van uw pillen.

De rol van geneesmiddelen bij de behandeling van hartfalen:

Zes verschillende klassen geneesmiddelen worden aangewend; voor de behandeling van hartfalen worden ze vaak geassocieerd:

Belangrijke zaken die u moet weten aangaande uw behandeling :

Home|Practische hulpmiddelen|Agenda - Nieuws|Nuttige links